Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Nyomtatás

Hetvehelyen létrejött a Hetvehelyi Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet. Céljai közt szerepel, a településen élő emberek életkörülményeinek javítását szolgáló munkahelyek létrehozása.
Szövetkezet székhelye: 7681 Hetvehely Rákóczi u 40.
Telephelye: 7681 Hetvehely Rákóczi u. 47.
Alapító tagjai Wágner Antal, Kelenfiné Barics Rita, Kasper András, Takács Viktor, Orsós Edit, Orsós Ferenc, az Önkormányzat képviseli Lóki Károly alpolgármester.
Választott elnöke: Wágner Antal
Felügyelő Bizottság: Kelenfiné Barics Rita, Takács Viktor, Haupert Andrásné.
Tőkéjét a tagok hozták létre 20.000 Ft/fő törzstökével.
A Cégbírósági bejegyzés megtörtént, az Alapító Okirat 2015. évben elfogadásra kerül.
A Szövetkezet közös használatba veszi a Start Munkaprogramban beszerzett eszközöket, melyet az önkormányzat kapott a munkaprogramban elvégzendő feladatok megvalósításához.
Szövetkezet a kölcsönösség elvén alapul, melyben a lehetőség szerint