Hetvehelyi Erdészeti, Építőipari és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Nyomtatás

Hetvehelyen létrejött a Hetvehelyi Erdészeti, Építőipari és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet. Céljai közt szerepel, a településen élő emberek életkörülményeinek javítását szolgáló munkahelyek létrehozása.
Szövetkezet székhelye: 7681 Hetvehely Rákóczi u 31.
Alapító tagjai Wágner Antal, Kelenfiné Barics Rita, Kasper András, Takács Viktor, Orsós Edit, Orsós Ferenc, az Önkormányzat képviseli Pásztory Csongor alpolgármester.
Választott elnöke: Wágner Antal
Felügyelő Bizottság: Kelenfiné Barics Rita, Takács Viktor, Haupert Andrásné.
Tőkéjét a tagok hozták létre 20.000 Ft/fő törzstőkével.
A Cégbírósági bejegyzés megtörtént, az Alapító Okirat 2015. évben elfogadásra kerül.