A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

 

 Hetvehelyi Hírmondó

Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Községek lapja

Kiadja: Hetvehely Község Önkormányzat

Felelős Kiadó: Wágner Antal

Szerkesztő: Lóki Károlyné

Megjelenik havonta, 250 példányban