A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Hetvehely Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

 

Alapító okirat

Szervezeti és Működési szabályzat

Működési engedély