Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar című pályázatunk

4.925.000 Ft támogatásban részesült

Támogató okirat: 3033710466
Projekt azonosítója: 3021267610

 MFP logo PANTONE

 

Magyar Falu Program keretében Közösségi tér kialakítása című pályázatunk

14.999.999 Ft támogatásban részesült

Támogató okirat: 3093973491
Projekt azonosítója: 3083730842

 MFP logo PANTONE

 

 

Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő

út-, hídépítés/felújítás 2020 című pályázaton Petőfi utca felújítására

11.997.675 Ft támogatásban részesült Hetvehely Község Önkormányzata

Támogató okirat: 3091543823
Projekt azonosítója: 3080738018

 MFP logo PANTONE