e-Ügyintézés

 

szechenyi plusz

MFP logo PANTONE

top projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Képviselőtestületi ülés 2023. 05. 22.

 cimer2

A polgármester úr beszámolt a május 22.-én megtartott Képviselő-testületi ülésen, a május 8.-án XVII. alkalommal megrendezésre került Niels Bohrról elnevezett fizika, kémia verseny megrendezéséről, eredményéről. Elmondta, hogy a szeizmikus mérések eredménye június hónapban kerül bemutatásra

346174281 191334803858198 7363299022635658520 n

346174281 191334803858198 7363299022635658520 n

Álláspályázat: közművelődési szakember

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint Hetvehely település igényeit felmérve kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Önkormányzati rendezvények tervezése és lebonyolítása. Közösségi színtérben a közművelődési és könyvtárbusz ellátás koordinátori feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, 475/2020. Korm. rendelet 2. számú mellékletében jelölt releváns közművelődési szakképesítés, vagy a szakképesítés megszerzésének vállalása

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  • 3 hónap próbaidő vállalása

Bővebben: Álláspályázat: közművelődési szakember

Álláspályázat karbantartó munkakör betöltésére

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Települési, intézményi karbantartási feladatok, gépek karbantartása. település üzemeltetési feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  • 3 hónap próbaidő vállalása

Bővebben: Álláspályázat karbantartó munkakör betöltésére

Tájékoztatás a KATA-adózók szüneteléshez kapcsolódó adóbevallási kötelezettségről

Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. §-ának (3) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó – a helyi iparűzési adóalap-meghatározás egyszerűsített formáját választó – vállalkozó (KATA-adózó) vállalkozási tevékenységének, illetve KATA-fizetési kötelezettségének szünetelése esetén az alábbiak szerint nyújtja be adóbevallását:A vállalkozási tevékenység szüneteltetését követő 30 napon belül adózót soron kívüli adóbevallási kötelezettség terheli. Adóbevallásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) helyi iparűzési adóalap – az adóév első napjától a vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani. [Art. 52. § (1) e), (2); Kata tv. 8. § (9) d), f)]

A vállalkozói tevékenység szüneteltetésének befejeztével a vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül – az E-Önkormányzat Portálon keresztül benyújtott „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon – ismételten nyilatkoznia kell az adóhatóság felé, amennyiben KATA-alanyként továbbra is a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja választani.

Ha a KATA-adózó vállalkozási tevékenysége folyamatos, de a tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a KATA-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt a 2,5 millió adóalap – a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjai figyelembevételével – arányosított része alapján az adóévet követő év január 15-ig adóbevallást kell benyújtania. Ezen adózói körnek év közben a helyi iparűzési adót meg kell fizetnie, a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjaira jutó adó – adózó adóbevallása alapján – január 15-ei esedékességgel kerül törlésre. [Htv. 39/B. § (6); Kata tv. 8. § (9) a)-c), e)]

Tisztelettel: Dr. Tóth Sándor jegyző