e-Ügyintézés

MFP logo PANTONE

top projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Álláspályázat: közművelődési szakember

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint Hetvehely település igényeit felmérve kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Önkormányzati rendezvények tervezése és lebonyolítása. Közösségi színtérben a közművelődési és könyvtárbusz ellátás koordinátori feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, 475/2020. Korm. rendelet 2. számú mellékletében jelölt releváns közművelődési szakképesítés, vagy a szakképesítés megszerzésének vállalása

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 • 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • B kategóriás jogosítvány

 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

 • motivációs levél a közösségi életre vonatkozó elképzelésekről, a megvalósítandó programokról

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylését igazoló irat

 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wágner Antal nyújt, a 06-30/686-9961-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:005/838-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember

 • Személyesen: Wágner Antal, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetvehely.hu honlapon szerezhet.