szechenyi plusz

MFP logo PANTONE

top projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület

1.Az egyesület adatai:

Az egyesület neve: „HETVEHELYI GYERMEKEKÉRT” EGYESÜLET

Az egyesület székhelye: 7681 Hetvehely, Rákóczi út 40.

Az egyesület az alapszabályát a Hetvehelyen, 2016. február 5. napján tartott közgyűlésen egyhangúlag hozott határozatával elfogadta, így 2016. február 5. óta munkálkodik a településen.

Az egyesület célja:

A hetvehelyi oktatási intézmények életben tartása, infrastrukturális fejlesztése. A hetvehelyi gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésének a megteremtése. A személyek és közösségek fejlődését megalapozó nevelés megújítása. Nyári gyermektáborok támogatása. Az együttműködő szülői összefogás kialakítása. Az iskolai magas színvonalú nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása. Az iskola jó hírnevének ápolása, erősítése. A járási, megyei, országos versenyeken való részvétel támogatása. Kulturális programok támogatása. Kulturális és szociális rendezvények és kezdeményezések megvalósításának támogatása. Továbbképzések támogatása. Szakmai események rendezése. Gyermekek és szülők érdekeinek érvényesítése. Gyerekszám biztosítása a környező településekről, ezzel összefüggésben az utaztatás támogatása. Külföldi kapcsolatok, partnerkapcsolatok kialakítása, folyamatos szintentartás és fejlesztés. Nemzetiségi (főként német) kulturális kezdeményezések, rendezvények támogatása.

Az egyesület feladata:

Az egyesület feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely a meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.

Az Egyesület tevékenységei:

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az eredményes működését és a célok megvalósulását.

Az Egyesület közérdekű tevékenységei:

  • kulturális tevékenység,

  • szabadidősport,

  • közösségépítés.

Az egyesület szervezete

  • Közgyűlés

  • Elnökség (3 fő, azaz 1 fő elnök, 1 fő alelnök, 1 fő titkár):

  • Elnöke: Erős Andrea

  • Alelnöke: Pásztory Csongor László

  • Titkára: Kaponyiné Zöldhegyi Kinga