Óvodapedagógus álláspályázat

Nyomtatás

Hetvehelyi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetvehelyi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási törvénynek, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjának, a Helyi Pedagógiai Programnak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scherdán Zoltánné nyújt, a 06306624963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hetvehely.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iaxb6olcg9