szechenyi plusz

MFP logo PANTONE

top projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Szociális ellátások

Házi segítségnyújtás:


A településen népszerű szolgáltatás az idősek, betegek körében. A szociálisan rászorult családokba beszerzi a gyógyszert, és naponta kiadagolja a betegeknek. Gondoskodik, ápolja az egyedül élő beteg embereket. Elvégzi helyettük a bevásárlást, cukorszintet, vérnyomást mér az otthonukban. Elkíséri Őket az orvoshoz, szervezi az utazásukat.
Kapcsolatot tart a hivatallal és az egészségüggyel a betegek jobb életkörülményeinek biztosítására.
Fenntartója a Hetvehely Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája.
Házi segítségnyújtást végzi: Dezséné Schréger Csilla
Elérhetőség: 06/20-398-47-63


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:


Az önkormányzat kötelező feladata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése.
A Képviselő- testület feladat ellátási szerződést kötött a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központtal, melynek keretében ellátásra kerülnek a település szintű feladatok.
Családgondozók: Jávoriné Horváth Eszter 73/ 371-141
Szántóné Sturcz Erika 30/166-1579
Hetvehelyen ügyfélfogadás szerdán 12:00-13:00 a Szolgáltatóházban
Sürgős esetben személyesen ügyfélfogadás: H-Cs: 8:00-15:00, P: 8:00-12:00 Szentlőrinc, Kodolányi u.13. sz alatt.

Falugondnoki szolgálat:

A település rendelkezik egy 2015-ben vásárolt 9 személyes Renault gépkocsival.
A település Képviselő- testülete Falugondnoki Szolgálatot működtet 2001 - óta. A szolgálat segítséget nyújt a település betegeinek a járó beteg szakellátás eléréséhez, megkönnyítve az idősek, betegek közlekedését, valamint a helyben történő vért a szentlőrinci laborba szállítja. Segítséget ad a hivatali munka bonyolításában, besegít a közfoglalkoztatás szervezésében, anyagbeszerzésben.

Falugondnok: Takács Viktor
Elérhetőség: 06/30-296-2381

 

A falugondnoki szolgálatról

A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

Ezen fő célok tekintetében a település a falugondnoki szolgálat létrehozásával, működtetésével és fenntartásával a következőket kívánja elérni:

a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése;

a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése;

a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életminőség elérése;

a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;

az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése;

a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása;

a települési funkciók bővítése;

a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és civil szféra erősítése;

helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése;

az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása.

Falugondnoki szolgálat feladatai:

  • Közreműködés az étkeztetésben

  • Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

  • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelőbe, szakrendelésre szállítás, gyógyszer kiváltás)

  • Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása (szabadidős programra, iskolán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport tevékenységekre)

  • Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

  • A közösségi, művelődési, sport és szabadidős rendezvények szervezése, segítése

  • Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

  • Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

  • Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

  • Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

A kapcsolattartás lehetséges módjai: személyesen, telefonon, írásban

Falugondnok: Takács Viktor (tel.: 30/2962381)