szechenyi plusz

MFP logo PANTONE

top projekt

Szociális Szövetkezet
Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz

rafz

generali

Hetvehelyi Erdészeti, Építőipari és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Hetvehelyen létrejött a Hetvehelyi Erdészeti, Építőipari és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet. Céljai közt szerepel, a településen élő emberek életkörülményeinek javítását szolgáló munkahelyek létrehozása.
Szövetkezet székhelye: 7681 Hetvehely Rákóczi u 31.
Alapító tagjai Wágner Antal, Kelenfiné Barics Rita, Kasper András, Takács Viktor, Orsós Edit, Orsós Ferenc, az Önkormányzat képviseli Pásztory Csongor alpolgármester.
Választott elnöke: Wágner Antal
Felügyelő Bizottság: Kelenfiné Barics Rita, Takács Viktor, Haupert Andrásné.
Tőkéjét a tagok hozták létre 20.000 Ft/fő törzstőkével.
A Cégbírósági bejegyzés megtörtént, az Alapító Okirat 2015. évben elfogadásra kerül.