MFP logo PANTONE

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

Partnereink

Nyugat-Mecseki TIT nymtit

Rafz rafz

Szociális ellátások

Falugondnoki Szolgálat:

A település rendelkezik egy 2015-ben vásárolt 9 személyes Renault gépkocsival.
A település Képviselő- testülete Falugondnoki Szolgálatot működtet 2001-óta. A szolgálat segítséget nyújt a település betegeinek a járó beteg szakellátás eléréséhez, valamint a helyben történő vért a Pécsi laborba szállítja, megkönnyítve az idősek, betegek közlekedését. Segíti a szociálisan rászorultakat, az óvodás, iskolás gyermekek úszásoktatásra jutását, sportrendezvényeken történő megjelenését. Segítséget ad a hivatali munka bonyolításában, besegít a közfoglalkozatás szervezésében, anyagbeszerzésben.
Falugondnok: Takács Viktor
Elérhetőség: 06/30-296-2381

Házi segítségnyújtás:

A településen népszerű szolgáltatás az idősek, betegek körében. A szociálisan rászorult családokba beszerzi a gyógyszert, és naponta kiadagolja a betegeknek. Gondoskodik, ápolja az egyedül élő beteg embereket. Elvégzi helyettük a bevásárlást, cukorszintet, vérnyomást mér az otthonukban. Elkíséri Őket az orvoshoz, szervezi az utazásukat.
Kapcsolatot tart a hivatallal és az egészségüggyel a betegek jobb életkörülményeinek biztosítására.
Fenntartója a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ.
Házi segítségnyújtást végzi: Dezséné Schréger Csilla
Elérhetőség: 06/20-398-47-63

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Az önkormányzat kötelező feladata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése.
A Képviselő- testület feladat ellátási szerződést kötött a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központtal, melynek keretében ellátásra kerülnek a település szintű feladatok.
Családgondozók: Vadász Gaál Beáta, Nagy Kristóf 73/371-141, 30/390-3623
Hetvehelyen ügyfélfogadás szerdán 12:00-13:00 a Szolgáltatóházban
Sürgős esetben személyesen ügyfélfogadás: H-Cs: 8:00-15:00, P: 8:00-12:00 Szentlőrinc, Kodolányi u.13. sz alatt.